Ons hoofd is als een overgelopen theekopje

foto ezine 121
Het is de merkwaardige stroom
tussen jezelf en een ander
die aan het leven
de ware betekenis geeft.
Sandor Marai

Jij bent niet zoals ik wil dat je bent
We geven veel macht aan gedachten, meningen en ideeën. Ze lijken ons in de greep te hebben en ons leven veel meer te bepalen dan ons lief is.
Als mensen bij me komen, vertellen ze welke gedachten en meningen ze over zichzelf, de anderen en het leven hebben. Vervolgens volgen vaak de ideeën over waar anderen aan moeten voldoen: hoe ze je moeten zien, hoe ze je moeten behandelen, hoe ze aan je wensen moeten voldoen. Jammer genoeg voldoen ze daar vaak niet aan en wellicht wind je je daar wel eens over op. Deze ergernis kan van korte of van lange duur zijn en misschien erger je je al een heel leven aan iets of iemand.
Als mensen niet voldoen aan jouw meningen of ideeën, geeft dat dus onbewust spanning. Met deze onbewuste spanning creëren we in onszelf een beschermingslaag om ons te wapenen tegen de vijandige wereld die niet voldoet.
Neem eens even de tijd om te kijken wat er bij jou gebeurt als iemand niet aan je verwachtingen voldoet. Wat gebeurt er als je moeder niet naar je zorgen luistert, je partner niet doet wat je vraagt, je collega geen rekening houdt met de afspraken? Komen er oordelen? Merk je iets in je lichaam? Voel je ergens spanning? Sluit je ogen even en merk op zonder oordeel wat er in deze situaties gebeurt.
De oordelen en spanningen die er zijn, komen dus voort uit het feit dat anderen niet zijn zoals jij denkt dat ze zijn. We zien de mensen dus niet zoals ze zijn. We kijken naar hen zoals we willen dat ze zijn.

Ons hoofd is als een overgelopen theekopje
Ter illustratie vertel ik je graag het volgende verhaal van een zenmeester:
Er was een jongeman die heel graag wilde leren van de meester en vroeg hem te onderwijzen over het leven. De meester knikte en schonk thee in voor de jongeman.
Maar tot grote ontsteltenis van de jongeman bleef de meester thee schenken, ook al was het theekopje al helemaal vol. De thee stroomde over in alle richtingen.
De jongeman riep: ‘Stop, het theekopje is al vol, er kan niets meer bij!’
‘Inderdaad,’ zei de meester, ‘en zo is het ook met je hoofd. Als je veel vooropgestelde ideeën hebt, dan kan er niets meer bij. Je kan de schoonheid van het leven niet meer ontvangen.’

Dit verhaal is een uitnodiging om ruimte te scheppen in je geest.
Voel je de uitnodiging om je oude, zich telkens weer herhalende verhalen te stoppen? Erken je het verlangen en het appèl om de frisheid en levendigheid van elk moment te proeven? Ben je bereid om te kijken naar het nieuwe, frisse en levendige dat zich dan openbaart doorheen je heldere vensters van waarneming? Of wil je je telkens weer laten betoveren door de oude stoffige verhalen van gedachten, meningen en ideeën over jezelf en de anderen?
Mag ik je precies op dit moment uitnodigen om helemaal aanwezig te zijn bij alles in en rondom jezelf? Dit toe te laten en te laten zijn in openheid en mildheid?

Kijken met je hart
Toelaten en laten zijn van je eigen gedachten, meningen en ideeën is nog relatief gemakkelijk. Het is heel fijn om de rust en ontspanning die er dan ontstaat te voelen en ervaren.
Mag ik je wat meer uitdagen? Ik nodig je uit om ook met je hart te kijken naar de mensen om je heen. Mag ik je uitnodigen om ook de mensen te zien zoals ze werkelijk zijn? Mag ik je uitnodigen om elke mens te zien en ontmoeten als nieuw, als verrezen en herboren uit de oude stoffige verhalen die je er telkens weer van maakt? Mag ik je uitnodigen om in openheid en mildheid te kijken en aanwezig te zijn als mensen niet aan je verwachtingen voldoen? Mag ik je dus uitnodigen om elke mens te zien in zijn of haar werkelijke aard … zoals hij of zij werkelijk is …

Ontvang dagelijks de schoonheid van het leven
Je kan dagelijks even tijd maken om de schoonheid van het leven te ontvangen met de volgende meditatie.

De meest natuurlijke en spontane manier om te mediteren is om eerst jezelf terug te roepen uit de afleiding en helemaal present te worden. Neem even de tijd om met al je zintuigen te voelen en proeven hoe het nu is en kom tot jezelf.
Als vanzelf wordt daarmee ook een ruimere, diepere wijze van Zijn voelbaar. Er ontstaat spontaan een gevoel van presentie die puur, open en alomvattend is. Dit is een manifestatie van jouw vrije aard, jouw Spirit. Wend je daar naartoe.
De toewending naar jouw Spiritaard laat je zo totaal worden dat er geen onderscheid meer is tussen jouw en de presentie. Je bent de Spirit geworden.
Ten slotte laat je alle inspanningen van jouw kant – het toewenden en stabiel houden van de afstemming – helemaal los en rust je in de oneindige openheid van je geest.
Die openheid toont zich dan spontaan in alle verschijnselen en wezens. Je erkent alles als het spel van Zijn.

In deze openheid kan je de werkelijke schoonheid van het leven laten open vouwen en ontvangen.
Treed vanuit het ontvangen van deze werkelijke schoonheid het leven en de mensen tegemoet.

Reacties zijn gesloten.