Visie Solluna

Visie

Solluna is een plek waar je kan thuis komen bij jezelf, zodat je van hieruit jouw levenskwaliteit kan verdiepen. Hierbij gaan we ervan uit dat je al heel bent. Worden wie je in wezen al bent, daar gaat het om: een mens die leeft vanuit wat hem of haar innerlijk beweegt en bezielt, een mens die zin geeft aan het leven en zin heeft in het leven, een mens die zich bewust is van zijn/haar hele waaier aan talenten en kwaliteiten, een mens die bekwaam is autonoom in het leven te staan en volwassen weet om te gaan met beperkende overtuigingen en normen. Om je dat te helpen herinneren en te integreren, bieden we verschillende wegen aan.

Solluna hanteert hierbij een holistisch mens- en wereldbeeld, waarbij de mens gezien wordt als reeds ‘heel’, goed an sich. Met een groot hart voor mensen werken we in een sfeer van mildheid, acceptatie en liefdevolle aanvaarding waarin elke mens thuis kan komen bij zichzelf en tot bloei kan komen. Fundamenteel gaan we daarbij uit van de kracht van mededogen en respect voor ieders eigenheid. Op deze manier kan het zelfvertrouwen groeien, is diepgang en ontwikkeling mogelijk, verhoogt de levenskwaliteit en de levensvreugde.

Onze ervaringsgerichte aanpak richt zich op een bewustmaking van lichaam, geest en ziel; van denken, voelen en willen; van jezelf, je relaties en je plaats in de wereld. Vanuit deze bewustwording werken we aan het integreren van een modern spiritueel pad in je dagelijkse leven.

We spreken je aan op je stuurmanschap en je verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en je eigen leven. We streven ernaar dat je in een eenvoudig en eerlijk mens-zijn komt tot het opnemen van je verantwoordelijkheid in het midden van het maatschappelijke leven van elke dag.

Missie

Wegen aanbieden om mensen hun heelheid te laten voelen en ervaren om te ontspannen in lichaam en geest.
Mensen in contact brengen met zichzelf om in verbinding hiermee hun unieke leven te leven.
Mensen tot bloei laten komen om te ontspannen in geluk en welbevinden.
Mensen hun verantwoordelijkheid leren nemen voor het eigen levensgeluk.
Spiritualiteit verankeren in het dagelijkse leven om een vervuld en rijk leven te leven.
Het moderne spirituele pad van Zijnsoriëntatie toegankelijk maken voor een ruim publiek.

Stefaan en Annemie