Kiezen voor geluk is een zachte keuze

foto ezine 120
Kijk naar je gedachten die zeggen dat er eerst iets
moet gebeuren in de toekomst voordat je
je vredig of gelukkig kunt voelen.
Vrede, vrijheid of geluk bestaat alleen nu,
op het moment dat je je volledig bewust bent
van de verhalen over de toekomst of het verleden.
Scott Kiloby

Kleine vreugdes zijn leuk, maar maken niet gelukkig
Er is in ons blijkbaar een doorgaand verlangen naar nieuwe dingen en we lijken er nooit genoeg van te krijgen. Als we een verlangen van ons lijstje schrappen, komen er vanzelf weer nieuwe dingen bij. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat als je uiteindelijk krijgt wat je verlangde, het nooit zoveel geluk geeft als je gehoopt had. Zo kan je dus blijven verlanglijstjes maken, de kleine vreugdes van het leven zullen je wellicht nooit het werkelijk geluk geven dat je zoekt.
Hoe komt dit? Wel: deze kleine vreugdes zijn heel veranderlijk. De zon kan schijnen, je kan ervan genieten en je gelukkig voelen, maar je kan niet voorkomen dat er een wolk voor de zon drijft. Daar gaat je geluk … Je kan een auto kopen met de leukste opties, maar je kan niet voorkomen dat er een auto met nog leukere opties op de markt komt. Daar gaat je geluk …

De acht wereldwinden horen bij het leven
Iets krijgen of hebben, brengt dus geen werkelijke innerlijke vreugde. Innerlijk geluk is voortdurend aanwezig, los van wat je hebt en kan niet verstoord worden door wat je niet hebt of krijgt. Het wordt dus niet beïnvloed door het wel of niet inwilligen van je verlangens.
We hopen vaak dat de wereld en de mensen om ons heen ons kunnen voorzien van plezier, lof, winst en roem. En we hopen dat we gespaard blijven van pijn, schuld, verlies en schande. Deze acht wereldwinden horen allemaal bij het leven. Als je leven geregeerd wordt door deze acht wereldwinden – winst en verlies, lof en blaam, plezier en pijn, roem en schande – zal je altijd in strijd zijn met het leven. Je kan geen rust kennen, want je zal er altijd voor strijden of werken om de voorwaarden voor jouw geluk op orde te krijgen. Zo kan je je hele leven inspannen om de voortdurend veranderende wereld om je heen in jouw geluksplaatje te laten passen.

Van doen naar Zijn
Is het jou ook al opgevallen, als mensen met je kennis willen maken, dat ze vaak aan je vragen: Wat DOE je in het dagelijkse leven? Heb je ooit al de vraag gekregen: Wie BEN je? Je zou nogal schrikken als je deze vraag zou krijgen … !
Blijkbaar hechten we veel belang aan wat we doen en zijn veel mensen bezig met allerlei dingen te doen. We worden soms meegesleurd met de macht van “meer en beter”. Als deze macht het overneemt, verliezen we onze eigen vrije keuze. Dan krijgen we het gevoel dat we door het leven hollen en geleefd worden. We worden gedreven door de doe-modus.
In de Zijns-modus kan je de vrije keuze terug vinden. In de Zijns-modus wordt je helder over wat er aan de hand is en kan je welbewuste keuzes maken. Dit is het begin van iets nieuws. Precies hier ligt de mogelijkheid om, ondanks alles, gelukkig te zijn. In de Zijns-modus heb je de capaciteit om je leven richting te geven en zelf aan het stuur te gaan staan.

Zijn en … de discipline van geluk
Dit gebeurt niet in één klap waardoor je plots altijd gelukkig bent. De uitdagingen zijn hiermee niet weg uit je leven en de automatische piloot zal het in stresssituaties willen overnemen. Om dit pad te gaan, moet je de moed willen opbrengen om de automatische piloot te willen stoppen, om te stoppen met strijden.
Kiezen voor geluk en innerlijke vreugde is een zachte keuze van moment tot moment, een zachte keuze telkens opnieuw. Het is een keuze die gebaseerd is op een levenshouding van mildheid, liefde, ontvankelijkheid, openheid en beschikbaar zijn voor het leven nu.

Jouw leven is je belangrijkste kunstwerk
Ik beschouw mijn leven als een kunstwerk dat voortdurend groeit en verandert. Wat me inspireert om mijn kunstwerk te creëren, is liefde voor het leven, mildheid voor mezelf en anderen, overgave aan en vertrouwen in het leven en … mijn vasthoudende en zachte keuze om telkens weer te kiezen voor de discipline van geluk. Dit brengt me telkens weer thuis en bij ware innerlijke vreugde.

Zijnsoriëntatie: een modern pad van levenskunst dat de weg wijst naar geluk
Hans Knibbe, stichter van de School voor Zijnsoriëntatie, zei tijdens de winterretraite waar ik begin januari aan deelnam: het is onze plicht om gelukkig te zijn. In Zijnsoriëntatie leer je om precies aanwezig te zijn bij hoe het is en daarin je geluk te weten en vinden.
Ik nodig jou dan ook van harte uit voor het Zijnsgeoriënteerde aanbod dit voorjaar in Vlaanderen. Op www.zijnsorientatie.be vind je meer informatie over de workshops, retraite en meditatiecursussen.

Reacties zijn gesloten.